KÜTAHYA ATIK SU ARITMA TESİSİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı ile Acciona Agua – Arbiogaz Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Adi Ortaklığı arasında “KÜTAHYA ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ” projesinin sözleşmesi 28.12.2015 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Söz konusu projenin finanmanı IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı (the Instrument of Pre-Accession Assistance) Fonları ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Sözleşme yeni Kütahya atıksu arıtma tesisnin inşasını ve mevcut arıtma tesisinin yıkılması işlerini kapsamaktadır.

Kütahya Atıksu Arıtma tesisi için seçilen prosesler ön çöktürme olmadan gerçekleştirilecek simültane denitrifikasyon prosesi ve anaerobic çamur çürütme sistemi olarak tanımlanabilir. Bu proses karbon ve azot giderimini esas almakta ilave olarak fosfor giderimi amacıyla anaerobik tanklar inşa edilecektir.

Arıtma tesisi 1. Aşaması 2030 yılına göre 97.705 m3/gün ortalama atıksu debisine 2. Aşaması ise 2045 yılında 120.868 m3/gün ortalama atıksu debisine hizmet verecek şekilde dizayn edilmiştir.

Bu sözleşmenin gerçekleştirilmesinde FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Sarı Kitap) kuralları geçerli olacaktır.

Sözleşme Bedeli           : 15.126.780,85.-AVRO

Yapım Süresi                  : 630 gün