Tel: +90 212 282 80 85

arbiogaz@arbiogaz.com

Arbiogaz
İçme ve Proses Suyu Arıtımı

Anasayfa   >   ÇÖZÜMLER   >   İçme ve Proses Suyu Arıtımı

İçme ve Proses Suyu Arıtımı

İçme ve Proses Suyu Arıtımı

Su Arıtımı

Su, yaşamın sürdürülebilmesi için çok büyük bir öneme sahiptir.

Dünyadaki suların % 97,5 unun okyanus ve denizlerde tuzlu su olarak, % 2,5 unun ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunduğu ; bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının % 90 ının kutuplarda ve yeraltında bulunduğu dikkate alınırsa, insan ve diğer canlıların yararlanabileceği tatlı su miktarının ne kadar az olduğu açıktır.

Bu sınırlı su kaynaklarının korunabilmesi  ve verimli kullanılabilmesi , insan yaşamı ve endüstrinin ihtiyacı olan su kalitesinin sağlanacağı tesislerin yapımı, su mühendisliği kullanarak gerçekleştirilmektedir.

ARBİOGAZ A.Ş. 1985 yılından bu yana Çevre Teknolojileri alanında hizmet vermekte olup Su Arıtımı konusunda;

 • Şehir İçme Suyu Arıtma Tesisleri

 • Paket İçme Suyu Arıtma Tesisleri

 • Endüstriyel Su Hazırlama Tesisleri  yapmaktadır.

Su Arıtma Tesisleri prosesi, su kaynağının özellikleri ve ihtiyaç duyulan su kalitesi dikkate alınarak her tesis için uzman yaklaşımıyla hazırlanır.


Kullanılan teknolojiler;

Koagülasyon-Flokülasyon-Çökeltme

 • Kompakt veya ayrı sistemler

 • Dairesel, dikdörtgen veya lamelli çökeltme üniteleri

 • Kimyasal dozaj üniteleri

Filtrasyon

 • Açık yavaş kum filtreleri

 • Açık hızlı kum filtreleri

 • Basınçlı dik ve yatay kum filtreleri

 • Yukarı akışlı kendinden temizlemeli filtreler

 • Ultrafiltrasyon, membran filtreler

 • Disk filtreler

 • Kartuş filtreler

Kireç –Soda yöntemi ile su yumuşatma

İyon değiştirici reçinelerle su yumuşatma

Ters Osmoz (RO) ile iyon yükünün azaltılması

Elektrodeiyonizasyon (EDI)

Kaskat havalandırıcılar ile demir ve mangan giderimi

Organik yükü azaltmak için aktif karbon filtreleri

Dezenfeksiyon

 • Klorlama

 • Ozonlama

 • Ultraviyole Sistemleri

GERİ KAZANIM TESİSLERİ

Dünyada temiz su kaynaklarının azalması ve suyun maliyetinin artması nedeniyle atık suların arıtılarak geri kazanılması konusu gündeme gelmiştir. Evsel atık su arıtma tesisleri çıkış suyunun, filtrasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilerek yeşil alan sulamasında kullanılması tesislerimizde uzun zamandır uygulanmaktadır.

Gri su olarak adlandırılan, evsel atık suların tuvalet atıkları dışındaki ; lavabo, duş, küvet ve mutfak kaynaklı atık suyundan oluşan suyun, daha düşük maliyetle biyolojik olarak arıtılıp kullanım suyu olarak geri kazanımı yapılmaktadır.

Endüstriyel atık suların da arıtıldıktan sonra veya ham olarak daha ileri arıtma teknolojileri kullanılarak geri kazanılması ve endüstride kullanım suyu/ üretim proses suyu olarak kullanılması mümkündür.

Geri kazanım;  fiziksel, kimyasal ve biyolojik klasik arıtma prosesleri kullanarak olabildiği gibi gerektiğinde bunlara ilave olarak kullanım prosesinin ihtiyacına göre,

 • Mikrofiltrasyon

 • Ultrafiltrasyon

 • Reverse Osmoz (RO) gibi membran teknolojileri veya

 • Özel kimyasal prosesler  kullanarak gerçekleştirilmektedir.Top