Tel: +90 212 282 80 85

arbiogaz@arbiogaz.com

Arbiogaz
Evsel Atık Su Arıtma

Anasayfa   >   ÇÖZÜMLER   >   Evsel Atık Su Arıtma

Evsel Atık Su Arıtma

Evsel Atık Su Arıtma

Gün geçtikçe önemini arttıran su kaynaklarının korunması ve su tüketiminin azaltılması gerekliliği normal yaşam faaliyeti sonucu meydana gelen atık sularında arıtılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu yüzden ağırlaşan kanun ve yönetmelikler evsel atıksu arıtma tesisleri yapımı gerekliliğini kaçınılmaz bir şekilde yerel yönetimlerin önüne çıkarmaktadır.

Arbiogaz, gerek küçük yerleşimler gerekse daha büyük şehirlerde   yüksek arıtma verimliliği, düşük işletim maliyeti ve kolay işletimin kusursuz birlikteliğini sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Arbiogaz konvansiyonel proseslere ek olarak aerobik ve anaerobik biyolojik arıtma proseslerini, membran bio-reaktör (MBR), azot ve fosfor giderimi, multimedya filtrasyon ve membran filtrasyon gibi pek çok ileri teknoloji arıtma proseslerini uygulamaktadır. Arbiogaz arıtma tesisi yan ürünleri en aza indirmek için çamur susuzlaştırma ve çamur kurutma sistemlerini de tasarlamakta ve inşa etmektedir.

UYGULANAN ÇÖZÜMLER

ARBİOGAZ A.Ş. 1983 yılından bu yana Çevre Teknolojileri alanında hizmet vermekte olup, evsel nitelikli atıksu arıtımı konusunda aşağıda verilen referanslar ile tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir. 
 
    • Kentsel atıksu arıtma tesisleri
    • Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisleri 
 
Kentsel atıksu arıtımında uygulanan prosesler;

    1. Fiziksel prosesler
       a. Izgaralar
       b. Kum ve yağ tutma
       c. Ön çökeltme
       d. Flotasyon (DAF, mikroflotasyon)

    2. Kimyasal prosesler
       a. Kimyasal fosfor giderimi 
       b. Kimyasal fosfor geri kazanımı

    3. Biyolojik prosesler
       a. Askıda büyüyen prosesler
         i. Aktif çamur sistemi
            1. Karbon giderimi 
            2. Nitrifikasyon
            3. Denitrifikasyon
            4. Biyolojik fosfor giderimi
            5. Son çökeltme tankı ile katı-sıvı faz ayrımı
            6. Ardışık kesikli reaktörler (SBR)
            7. Membran biyoreaktörler (MBR) ile katı-sıvı faz ayrımı

     b. Bağlı büyüyen prosesler
            i. Damlatmalı filtre
            ii. Biyodisk
            iii. Hareketli yataklı biyoreaktörler (MBBR)
            iv. Entegre sabit filmli aktif çamur prosesi (IFAS)
            v. Aerobik granüler çamur sistemleri (Nereda)

     c. Anaerobik prosesler
            i. Tam karışımlı reaktörler
            ii. Yüksek hızlı granüler sistemler (UASB, IC, ECSB, EGSB)
           iii. Anaerobik membran prosesler (ANMBR)

     4. Bakiye kirleticiler için kullanılan prosesler
           a. Filtrasyon
           b. Membran separasyonu (MF, UF, NF, RO, EDI)
           c. Elektrodiyaliz
           d. Adsorpsiyon (aktif karbon adsorpsiyonu, …)
           e. İyon değiştirme
           f. Destilasyon 

     5. Dezenfeksiyon
          a. Klorlama
          b. Ultraviyole radyasyonu
          c. Ozon ile dezenfeksiyon
          d. Parasetik asit ile dezenfeksiyon
 
     6. Atıksu geri kazanımı 
 
    7. Çamur Arıtımı

Şehir Arıtmaları

Yeraltı, yerüstü su kaynakları ve denizler atıksularla kirlenmektedir. Bu kirliliği önlemek amacıyla atıksu arıtma tesisleri kurulmaktadır. Arbiogaz büyükşehirlerde, ilçelerde ve nüfusu az olan yerleşimlerde oluşan evsel atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesisleri kurmaktadır.

Arıtma tesislerinin dizaynında yönetmeliklerde belirtilen deşarj standartları ve TSE, DIN vb…  üretim standartları esas alınmaktadır. Arbiogaz bu standartlara uygun olarak dizayn ettiği atıksu arıtma tesislerinde uzun havalandırmalı aktif çamur, kesikli aerobik arıtma sistemi, membran teknolojilerinin kullanıldığı biyolojik arıtma yöntemlerini içeren çözümleri başarıyla uygulamaktadır. Bu proseslerin kullanıldığı ileri teknoloji atıksu arıtma tesislerinde aynı zamanda azot (nitrifikasyon ve denitrifikasyon) fosfor ( biyolojik ve kimyasal) giderimi sağlanmaktadır.

Atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtılmış atıksuların hassas alıcı ortama deşarjı veya sulama suyu ya da atıksu arıtma tesisinde kullanım suyu olarak geri kazanımını sağlamak amacıyla filtrasyon, ultrafiltrasyon  ile klor, ozon  veya UV (ultraviole) oksidasyonu sayesinde suyun dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.Top