PEPSİ-CO FOODS - FRITOLAY

1100 m3/gün kapasiteli Fritolay Manşsa Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisi yapım işleri için sözlenme imzalanmıştır. 

Arıtma Üniteleri: Fiziksel Arıtma, Anaerobik Arıtma, Aerobik Arıtma, Çamur Susuzlaştırma, Biyogaz Üretimi