İSTANBUL YENİ HAVA LİMANI AAT

Tesis için seçilen prosesler fiziksel arıtma, biyolojik arıtma ve çamur yoğunlaştırma ve çamur susuzlaştır ünitelerinin yanı sıra solar çamur kurutma ünitesi ve su geri kazanım ünitelerinden oluşmaktadır. Tesiste oluşacak çamurlar solar kurutma ünitesinde kurutularak nihai bertarafa gönderilecektir. Su geri kazanım ünitesinde ise soğutma kulesi ve bahçe sulamada kullanılmak üzere su elde edilmektedir. Soğutma kulesinde kullanılacak suyu elde etmek için arıtılmış su ileri arıtma üniteleri olan kum filtresi ve ultrafiltrasyon membranlarından geçirilecektir. Tesisin yapım işlerni müteakip 5 yıl işletmesi işleri yapılacaktır.

Tesis kapasitesi : 15.000 m3/gün'dür